نرم افزار های پزشکی

- پزشکی
PACS - پزشکی
این سرویس برای ارتباط بین HIS به PACS و Modality بسیار کارآمد می باشد، سیستم های مدیریت بیمارستانی می توانند
ادامه مطلب
ERCP - پزشکی
قابلیت تصویر برداری از دستگاه رادیولوژی قابلیت تصویر برداری توسط پدال پایی قابلیت تصاویر رادیولوژی
ادامه مطلب
Bronchoscopy - پزشکی
مشخصات نرم افزار برونکوسکوپی : نرم افزار Bronchoscopy Clinic: این نرم افزار جهت تصویر برداری و گزارشات برونکوسکوپی بسیار کارآمد
ادامه مطلب
Endoscopy2 - پزشکی
پشتیبانی از استاندارد این قابلیت را به نرم افزار می دهد تا بتواند با سیستمهای HIS هر بیمارستان ارتباط برقرار
ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است