تخصصی تصویربرداری پزشکی

- تخصصی تصویر برداری پزشکی
PACS - تخصصی تصویر برداری پزشکی
این سرویس برای ارتباط بین HIS به PACS و Modality بسیار کارآمد می باشد، سیستم های مدیریت بیمارستانی می توانند
ادامه مطلب
ERCP - تخصصی تصویر برداری پزشکی
قابلیت تصویر برداری از دستگاه رادیولوژی قابلیت تصویر برداری توسط پدال پایی قابلیت تصاویر رادیولوژی
ادامه مطلب
Bronchoscopy - تخصصی تصویر برداری پزشکی
مشخصات نرم افزار برونکوسکوپی : نرم افزار Bronchoscopy Clinic: این نرم افزار جهت تصویر برداری و گزارشات برونکوسکوپی بسیار کارآمد
ادامه مطلب
Endoscopy2 - تخصصی تصویر برداری پزشکی
پشتیبانی از استاندارد این قابلیت را به نرم افزار می دهد تا بتواند با سیستمهای HIS هر بیمارستان ارتباط برقرار
ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است