نرم افزار پکس PACS

نرم افزار پکس PACS

این سرویس برای ارتباط بین HIS به PACS و Modality بسیار کارآمد می باشد، سیستم های مدیریت بیمارستانی می توانند با فراخوانی وب سرویسی که این سیستم در اختیار آن ها قرار می دهداطلاعات بیمار را به این سرویس ارسال نمایند.

نرم افزار ERCP

نرم افزار ERCP

قابلیت تصویر برداری از دستگاه رادیولوژی
قابلیت تصویر برداری توسط پدال پایی
قابلیت تصاویر رادیولوژی

نرم افزار برونکوسکوپی

نرم افزار برونکوسکوپی

مشخصات نرم افزار برونکوسکوپی :
نرم افزار Bronchoscopy Clinic:
این نرم افزار جهت تصویر برداری و گزارشات برونکوسکوپی بسیار کارآمد می باشد.

نرم افزار اندوسکوپی و کولونوسکوپی

نرم افزار اندوسکوپی و کولونوسکوپی

پشتیبانی از استاندارد این قابلیت را به نرم افزار می دهد تا بتواند با سیستمهای HIS هر بیمارستان ارتباط برقرار نماید و بتواند اطلاعات را از این سیستم گرفته و پس از پردازش اطلاعات گزارشات اندوسکوپی و کولونوسکوپی بیماران را به این سیستم ارسال نماید.