نرم افزار ERCP

ERCP - نرم افزار ERCP

قابلیت ها و مشخصات نرم افزار ERCP :

  • قابلیت تصویر برداری از دستگاه رادیولوژی
  • قابلیت تصویر برداری توسط پدال پایی
  • قابلیت  تصاویر رادیولوژی
  • دارای ساختار استاندارد و گزارش سازی
  •  دارای بانک اطلاعاتی در ساختار گزارشات
  •  دارای شماتیک نامگذاری تصاویر
  •  دارای قابلیت تصویر برداری با فرمت Dicom
  •  قابلیت ارسال تصاویر به Pacs
  •  قابلیت ارسال گزارشات به سرور  Pacs

ercpweb - نرم افزار ERCP
ERCP - نرم افزار ERCP

نرم افزار ERCP رایکا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است