پرونده سلامت الکترونیک  EMR

EMR2 - نرم افزار دستیار پزشک EMR

لیست امکانات نرم افزار دستیار پزشک EMR :

۱-دارای قابلیت ثبت پرونده بیماران و سوابق فامیلی و وراثتی آن ها
۲- دارای قابلیت ذخیره سازی تصاویر پزشکی بیماران
۳-دارای قابلیت اتصال به هر نوع PACS
۴-دارای قابلیت اتصال به هر نوع HIS
۵-دارای قابلیت اتصال به هر نوع برنامه مطب
۶-دارای سرویس SMS جهت ارتباط با بیماران
۷-دارای نوبت دهی online و با استفاده از SMS
۸-دارای قابلیت منحصر به فرد SHARE پرونده بیماران بین چند پزشک از گروه های تخصصی مختلف که این قابلیت باعث می شود در صورتی که پزشک بخواهد بیمار را به پزشکی در گروه تخصصی دیگر ارجاع دهد با یک کلیک کلیه پرونده بیمار برای پزشک ارسال گردد همچنین می توان یک پرونده بین چند پزشک جهت کار تشخیص به کنفرانس گذاشت
۹-دارای ارائه گزارشات از کلیه History بیمار
۱۰- دارای ساختار درختی دینامیک جهت تعریف بخش های تشخیص نرم افزار
۱۱- دارای بخش های medication- lab- plan – history – physicalexam – diagnosis
۱۲-دارای قابلیت Alarm جهت هشدار به پزشک

EMR - نرم افزار دستیار پزشک EMR
EMR2 - نرم افزار دستیار پزشک EMR

پرونده سلامت الکترونیک EMR

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است